Varian Varisource Brakiterapi Cihazı

Brakiterapi uygulaması, radyoaktif kaynağın uygun kataterler vasıtası ile tümör dokusunun içerisine veya riskli bölgelere yerleştirilmesi ve o bölgede belirlenen sürede kalarak tedavi amaçlı radyasyon vermesi işlemidir. Brakiterapi ile tümöre dıştan verilen radyoterapiden çok daha yüksek dozlarda radyasyon verilebilmekte ve çevre dokular korunabilmektedir. Bu tedavi seçeneği sıklıkla rahim ve rahim ağzı tümörlerinde, prostat, meme ve yumuşak doku tümörlerinde küratif amaçla uygulanabilmektedir. Ayrıca akciğer, yemek borusu, safra yolları tıkanıklığında veya ileri evre kanamalı rahim ve rahim ağzı kanserlerinde de varolan bulguları iyileştirmek amacıyla palyatif olarak da uygulanabilmektedir.

Günümüzde brakterapi genellikle, harici uygulanan radyoterapinin dozunu tamamlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bölümümüzde 2007’den itibaren kullanımda olan brakiterapi ünitesinde rahim, rahim ağzı, akciğer, yemek borusu ve safra yolları brakiterapisi yapılmaktadır. Ve kısa bir süre sonra da meme brakiterapisine başlanacaktır. Özellikle bilgisayarlı planlama eşliğinde yapılan brakiterapide tümör dokusuna yüksek doz verilirken, çevre organlar korunabilmekte, sonucunda da daha çok etki daha az yan etki gözlenebilmektedir. Bir çok gelişmiş merkezde uygulanan bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan konformal brakiterapi kliniğimizde 2008 yılından itibaren standart olarak uygulanmaktadır.

Brakiterapi her hastanede bulunmadığından dolayı sadece belli referans merkezlerinde uygun ekipman ve tecrübeli ekip eşliğinde yapılmaktadır. Kliniğimiz Adana’da kendi hastanemiz haricinde diğer hastanelerden gelen hastalara ve özellikle çevre illerden gelen hastalara brakiterapi uygulamasını yapmaktadır.